Общи условия за ползване

Регистрация, покупка

Всеки може да се запознае с предлаганите продукти и техните цени на сайта на Продавача, със или без регистрация в този интерфейс. При регистрацията данните на Клиента трябва да бъдат въведени точно и в съответствие с действителността, като: име, адрес за фактуриране и доставка, информация за контакт (телефон, имейл), след което той става бизнес партньор, т.е. Клиент. Можете да създадете клиентски профил в менюто за регистрация. След регистрация можете да правите поръчки и да управлявате своите електронни покупки.

Без регистрация ставате бизнес партньор или клиент, като направите поръчка.


С имейл адреса и паролата, предоставени по време на регистрацията, можете да влезете по-късно и да направите друга покупка.

Неправилна или непълна регистрационна форма се счита за невалидна и Продавачът не носи никаква отговорност за неправилно изпълнение, произтичащо от неверни данни.

В случай на злоупотреба чрез предоставяне на неверни данни и опити за причиняване на вреда чрез поръчка, Продавачът ще образува производство срещу увредената страна с участието на увредените лица.

Продавачът изключва своята отговорност, ако Купувачът използва услугите на Продавача от друго име, използвайки данни на друго лице. Продавачът не носи отговорност за забавяне на доставката, други проблеми или грешки, дължащи се на неточни или грешни данни, предоставени от Купувача. Продавачът не носи отговорност в случаите, когато Купувачът забрави паролата за регистрация или я направи достъпна за други лица и в резултат на това възникнат вреди.


Клиентът е длъжен да направи поръчка след прочитане, разбиране и приемане на правилата за работа и общите условия.

С извършване на регистрацията и извършване на поръчка Клиентът декларира, че се е запознал с клаузите на настоящите Общи условия и публикуваната Информация за управление на данните, приема ги и се съгласява с обработката на данните. С покупка без регистрация и изпращане на поръчката Клиентът декларира, че е разбрал и приема клаузите на Общите условия и Информацията за управление на данните.


Поръчка

Поръчка може да бъде направена по един от следните начини - в онлайн магазина (след регистрация, с онлайн плащане) или по имейл (като попълните формуляра за поръчка и го върнете на Продавача по имейл).


Онлайн поръчка в уеб интерфейса:

Онлайн магазинът приема онлайн поръчки. Запитвания по друг начин (по телефон, имейл, лично), посочване и удовлетворяване на заявка за поръчка се считат за индивидуални заявки за оферти и се извършват чрез допълнителна консултация.

Посочените цени в онлайн магазина са информативни и не представляват официална оферта, Продавачът си запазва правото да променя цените. В повечето случаи цените, показани на уеб интерфейса, са водещи принципи, но Продавачът има право да се отклони, ако има неправилно конвертиране BGN/HUF/EUR, значителна промяна на обменния курс, замяна на продукт или значително увеличение на цената между поръчката и изпълнението. Продавачът е длъжен да информира клиента отделно за посочените случаи, в случай на приемане, поръчката ще бъде изпълнена, в противен случай - в случай на отказ - поръчката ще бъде анулирана.


Правене на поръчка по електронна поща: основното изискване за поръчки, направени по електронна поща, е да върнете правилно попълнената поръчка на Продавача по имейл. След това Продавачът издава проформа фактура, която връща на Купувача. Клиентът трябва да заплати поръчката си в рамките на 24-48 часа, по банков път, онлайн или в редки случаи лично. След плащане на поръчката, Продавачът издава електронна фактура или фактура на хартиен носител на Купувача, която се изпраща по електронен път, по пощата или се доставя лично.


Потвърждение на поръчката

Потвърждение на поръчки в случай на онлайн (уеб магазин) поръчка: в системно съобщение, имейл, до Клиента.

Потвърждение на направените поръчки по имейл и устно: чрез имейл на клиента.

В определени случаи, ако възникнат проблеми или въпроси във връзка с поръчката (напр. неясен цвят, размер, опаковка, липса на размер и др.), Продавачът винаги ще се свърже с Купувача. Ако това не успее след няколко опита, поръчката ще бъде анулирана.


Изпълнение на поръчка, информация за доставка

Ще бъдат изпълнени всички поръчки, чиято стойност е уредена (платена) след направената поръчка. Продуктите, посочени в онлайн магазина, не се изпращат до Клиента от унгарски склад. Продавачът първо го поръчва от чуждестранен склад, след което го изпраща на Купувача по заявения от Купувача начин на доставка.

Стоките обикновено пристигат в рамките на 3-5 работни дни (моля, очаквайте закъснения по време на Covid-19), така че ще бъдат изпратени на Купувача едва след това. Обикновено доставката отнема 1-3 работни дни.

Доставката в рамките на и извън ЕС се извършва от Shipio, повече информация за сроковете и цените на доставка можете да намерите на сайта на доставчика https://shipio.bg/. Продавачът информира Купувача за текущите експортни цени и стандартните и информативни транзитни времена при поискване.

Всички други разходи, възникнали по време на доставката, са за сметка на Купувача.


Ако поръчаният продукт не е на склад при производителя, Продавачът ще уведоми Купувача. Общо време на пристигане: 2-4 седмици. Ако производителят има и дефицит от дадения продукт, времето за изчакване може да се удължи значително. Ако производителят анулира, трансформира, модифицира и т.н. продукта, промени опаковката, представянето, състава, артикулния номер, кода без предизвестие, Продавачът ще уведоми Купувача.

Някои продукти (напр. протези), както е посочено в описанието на продукта, са ръчно изработени, така че доставката им може да отнеме повече време, ако не са налични от производителя.


Информация за доставка:

Фирма, извършваща услуги по складиране и доставка:

Shipio Fulfillment Center

4300 град Карлово,

(до Петрол)

ул. Изток 1

България


Плащане

Цената на поръчаните продукти може да бъде уредена по следните начини:

- При авансово плащане: посочване на номер на поръчка и номер на фактура в графата за известие.

- Опция за онлайн плащане: шлюз за плащане MyPos, използващ SSL защитена платформа за плащане.


Анулиране на покупка, оттегляне

45/2014 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и относно подробните правила на договорите между потребители и предприятия. (II.26) Съгласно разпоредбата на Правителствения указ, Купувачът може да се откаже от договора без да посочва причина в рамките на 14 дни от получаване на поръчания продукт и може да върне поръчания продукт. Час на получаване при получаване от магазин, час на вземане на поръчката в магазина, при доставка до дома час на вземане от доставчик (поща).

В случай на отказ, Купувачът е изцяло отговорен за разходите по връщането на продукта, но Продавачът може да изиска обезщетение за материални щети в резултат на неправилна употреба. Клиентът не може да упражни правото си на отказ при бързоразвалящ се продукт или продукт, който запазва качеството си за кратко време, при продукт в затворена опаковка, който не може да бъде върнат след отваряне от съображения за опазване на здравето или хигиена, или който поради естеството си е неразделно смесен с други продукти след доставката.

За анулиране на поръчката Клиентът трябва да бъде уведомен писмено на един от контактите на онлайн магазина. Продавачът връща възнаграждението за стоката на Купувача в рамките на 14 дни от получаването на върнатия пакет. Разходите по връщането на стоките се поемат от Купувача.


Продавачът гарантира правото да се откаже от поръчката на всички свои клиенти в съответствие с 17_1999.II.5_Правителствен декрет (пълният правен документ в края на търговските правила), в случай че е обосновано и гарантирано от правилата за сключване на договор между отдалечени една от друга страни, както следва:


В този случай купувачът няма право да откаже да приеме поръчката, като по този начин извърши нарушение на договора, което влече правни последици! Приемането на поръчаната стока е задължително според договора!

Потребителят може да се откаже от договора в рамките на четиринадесет работни дни без причина.

Потребителят може да упражни правото си на отказ от деня, в който е получил стоката.

Бизнес организацията е длъжна да възстанови платената от потребителя покупна цена (с изключение на такси за доставка и други такси над цената на продукта) не по-късно от тридесет дни след анулирането.

Потребителят поема разходите, възникнали във връзка с връщането на стоката поради упражняване на правото на отказ.

Потребителят няма да бъде таксуван с други разходи.

Потребителят може да използва правото на отказ само и изключително в случай на продукт в перфектно състояние (или доказуемо дефектен), пълен и в състояние, годно за продажба (не е скъсано), с всички принадлежности, документи и принадлежности, в същото състояние като при получаване и с връщане на оригиналната фактура. Ако клиентът върне някоя от частите, компонентите, аксесоарите на продукта или самия продукт в повреден или непълен вид, или ако състоянието на опаковката не осигурява възможността за последваща продажба на продукта (ако доставчикът на услугата е могъл да го продаде само като намален продукт, на по-ниска цена или изобщо не) , Продавачът (оператор на онлайн магазина) ще направи снимка и протокол за това, въз основа на което няма да бъде предоставено право на отказ на клиента, а записът и снимките ще бъдат архивирани за по-късно доказателство.


Потребителят не може да упражни правото си на отказ, ако:

в случай на продажба на стоки или предоставяне на услуги, чиято цена или такса зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от икономическата организация

при продажба на стоки, които са обвързани с личността на потребителя или са произведени по поръчка или по изрично желание на потребителя, или които поради естеството си не подлежат на връщане или са нетрайни

при договор за аудио- или видеозапис и копие на компютърен софтуер, ако опаковката е отворена от потребителя

в случай на използвани, изпитани и тествани продукти, за които разпоредбите за лична хигиена не позволяват това (напр. бельо, епилатор, самобръсначка, машинка за подстригване, друг продукт или машина, които влизат в контакт с тялото)

Във всички случаи анулирането на поръчката трябва да бъде уведомено на клиента писмено (имейл или по пощата), чрез една от данните за контакт на Продавача. Можете да направите това по най-лесния начин, като отговорите на изпратеното имейл съобщение за поръчката.


Продавачът има право върнатият продукт да бъде прегледан от експерт. Ако устройството е безупречно, клиентът има право да се откаже от покупката.

Клиентът няма право да откаже да приеме доставената пратка (при пристигане в уговорения срок и на предварително уточнената цена)! Всички заявени поръчки с доставка до дома се архивират от оператора на онлайн магазина на Продавача според обхвата на договора, сключен между отдалечени една от друга страни, поради което се счита за писмена поръчка и договор от страна на клиента. Ако купувачът откаже да приеме доставената стока, той извършва нарушение на договора, чиито правни последици понася сам!

Гаранция, гаранция

В зависимост от вида им, Продавачът поема различен гаранционен срок в съответствие с приложимото законодателство за продаваните от Продавача продукти.


Изявление на клиента

С регистрацията си в онлайн магазина всеки регистриран клиент декларира, че е прочел и приема правилата на магазина, и ги счита за задължителни за него. Непълното познаване на търговските разпоредби не ви освобождава от разпоредбите им.


Разни разпоредби

Нашите цени са информативни, запазваме си правото за промяна на цените.

Нашите регистрирани потребители получават бюлетини за текущи промоции, новини и интересни неща на определени интервали. Ако не се нуждаете от това, моля, уведомете ни по имейл.


Продавачът може свободно да променя условията и правилата за покупка и/или онлайн магазина, без уведомяване или каквото и да е задължение да обоснове правилността на решението, като Продавачът (онлайн магазинът) не носи отговорност, ако го направи. Всяка промяна влиза в сила в момента, в който бъде намерена онлайн в онлайн магазина за продажба. Всеки Участник, който не е съгласен с промените в правилата, трябва да спре да пазарува. Цените на продуктите, изложени в онлайн магазините, са в унгарски форинти и не включват разходите за доставка. Продавачът си запазва правото да променя цената, като не променя покупната цена на вече поръчаните продукти.

Продукт

В уеб магазина (и онлайн интерфейсите) са посочени продуктите и техните имена (обозначение, фантастично име и т.н.), възможни фабрични номера, опаковъчни единици, налични цветове, налични размери, единици, изображения и описания на продуктите. Цветовете, показани на монитора, може да се различават от действителните цветове, Продавачът не носи отговорност за избора на грешен цвят и ще предприеме замяната само ако продуктът бъде върнат от Купувача в оригиналната си, ненарушена опаковка и в неподправен (неизползвано) състояние.